Käyttöomaisuus - 10 vuoden tasapoisto ilman poistoeroa