100% Arvonlisäveroa sisältävän tapahtuman kirjaaminen