Visman Käyttöomaisuus - ohjelmiston ylläpito päättyy 31.12.2021